Všem svým zákazníkům nabízíme ZÁKAZNICKOU KARTU, kterou Vám po vyplnění krátkého formuláře předáme na požádání u pokladny. (Formulář si můžete vytisknout a vyplnit předem v pohodlí domova, jeho tiskopis naleznete níže.) Kartu vám vydáme osobně u pokladny pouze po vyplnění formuláře. Kartu nezasíláme! Karta Vás opravňuje ke slevě 5% na každý nákup jakéhokoliv rostlinného materiálu.Výjimkou jsou pouze:

 • rostliny ve výprodeji
 • rostliny, které jsou ´ v  AKCI´
 • rostliny, na které můžete uplatnit množstevní slevu tj. akce 9+1zdarma atd.

Dále se sleva nevztahuje na doplňkový sortiment jako substráty, obaly, postřiky...

Karta má neomezenou platnost.Kartu je nutné předložit před nákupem! Bez předložení karty není možné požadovat slevu.

 • Platnost karty není ze strany firmy Parkon s.r.o. časově omezena.
 • Karta je přenosná a mohou ji využívat všichni členové rodiny.
 • V případě ztráty ZK vám na pokladně vystavíme novou.
 • Ukončení platnosti karty bude provedeno na žádost zákazníka.
 • Zákaznická karta je majetkem firmy Parkon s.r.o.
 • Firma Parkon s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu podmínek.
 • Firma Parkon s.r.o. si vyhrazuje právo program zákaznických karet zrušit, a to bez udání důvodů. O této skutečnosti budou uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek.

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR") se řídíme platnými zákony ČR. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ocharnu a bezpečí. Přečtěte si prosím Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti Parkon s.r.o., abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich údajů řídíme a jaká práva máte v souvislosti s GDPR.

Správce osobních údajů: Parkon s.r.o., IČO: 61675661, se sídlem Okružní 752, Kolín V, 28002, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C 38376, který aktivně provozuje webové stránky www.parkon.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se nás budete chtít obrátit v průběhu zpracování, můžete nás kontaktovat na e-mailu: zahradnicentrum@parkon.cz

Prohlašujeme, že jako správce vašich os. údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájemním zpracování os. údajů
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: email, telefonní číslo, jméno a příjmení, adresa doručovací, adresa fakturační (u klienta - fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ), které nezbytně potřebujeme k plnění kupní smlouvy (dodání zboží, zasílání daňových dokladů, zasílání oznamovacích emailů, vedení reklamačního řízení, dodržení práv plynoucích ze záruky, atd.)

 • marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají (dle zákona 480/2004 Sb., §7). V případě nesouhlasu se zasíláním nás kontaktujte na výše uvedeném emailu.

 • kontaktní formulář

Odesláním dotazu přes kontaktní formulář, souhlasíte se zpracováním vámi poskytnutých údajů.

 • fotografická dokumentace

Živé akce např. předávání výher ze soutěží či soutěžní fotografie týkající se používání zboží z naší nabídky, a to za účelem další propagace funkčnosti našich výrobků a efektu z jejich používání.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.Používáním cookies pro měření návštěvnosti webu vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, pro zkvalitnění našich služeb. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná opatření, která zamezují zneužití, poškození a nebo zničení vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci společnisti Parkon s.r.o. K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci.

Parkon s.r.o. k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy
 • poskytovatelům služeb pro správu a provoz webových stránek společnosti
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků
 • poskytovatelům poštovních a přepravních služeb

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte-li se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údjů nebo účelů zpracování. (např. odhlášení zasílání obchodních sdělení)

Právo na přenosiltelnost - Pokud byste chtěli své údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup- jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou poviností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat emailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, ato na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem nejste, posíláme je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů zasláním nesouhlasu na náš kontaktní e-mail zahradnicentrum@parkon.cz

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o zabezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti